Fobieën

Angst en paniekstoornis kan een gevolg zijn van een fobie maar kan ook bepaalde fobieën ontwikkelen. Een fobie (Grieks: φοβος, fobos = angst, vrees) is een psychische aandoening waarbij iemand, om doorgaans onduidelijke redenen, een ziekelijke angst ontwikkelt voor specifieke zaken of situaties. Deze angst staat niet in verhouding tot de reële bedreiging die van de situatie of het object uitgaat en de lijder is zich hiervan goed bewust. Niet alle angststoornissen worden fobieën genoemd. Als angst niet voor bepaalde zaken of situaties is, spreken we niet van een fobie, maar van een paniekstoornis of van gegeneraliseerde angst.

Onderstaande vindt u beschrijvingen van fobieën welke vaak samen gaan met angst en paniek.

AGORAFOBIE (PLEIN- STRAATVREES)
Agorafobie is een psychische aandoening die in het DSM-IV gezien wordt als onderdeel van verschillende angststoornissen. De naam is afkomstig uit het Grieks: agora betekent markt en fobos betekent angst of vrees. In het Nederlands wordt ook wel de naam pleinvrees gebruikt wanneer men doelt op angst voor open ruimten.

Lees meer …

CLAUSTROFOBIE (KLEINE OF AFGESLOTEN RUIMTES)
Claustrofobie of engtevrees is een specifieke fobie voor kleine of afgesloten ruimten. De naam is afkomstig van het Latijnse claudere (sluiten) en het Griekse fobos (angst).

Lees meer…

HYPOCHONDRIE (ANGST VOOR -ERSTIGE- LICHAMELIJKE ZIEKTES)
Hypochondrie is een psychische aandoening die in het DSM-IV is ingedeeld bij de somatoforme stoornissen. Een andere naam voor de aandoening is ziektevrees. Wie aan hypochondrie lijdt, heeft een chronische preoccupatie of een overmatige angst om een ernstige lichamelijke ziekte te hebben, terwijl hiervan uit onderzoek niets blijkt. De persoon kan vaak de locatie, ernst en duur van de symptomen gedetailleerd aangeven, maar deze zijn door een arts niet als een duidelijk lichamelijk ziektebeeld te herkennen.

Lees meer…

PANTHOFOBIE (PIJN)
Algofobie, ook wel algiofobie of panthofobie, is een specifieke fobie voor pijn. De naam is afkomstig van het Griekse algos (pijn) en fobos (angst). Pijn is voor vrijwel iedereen een onaangename ervaring, maar bij algofobie is de angst veel sterker dan normaal. Bij het ervaren van pijn of de anticipatie ervan kan iemand verstijven van angst, maar ook kan het gedrag onhandelbaar worden en er kunnen agressie of paniekaanvallen optreden.

Lees meer…

THANATOFOBIE (DE DOOD)
Thanatofobie is een specifieke fobie voor de dood en zaken die aan sterven doen denken. De naam is afgeleid van het Griekse thanatos (dood) en fobos (angst).

Lees meer…

SOCIALE FOBIE (OOK WEL SOCIALE ANGSTSTOORNIS)
De sociale fobie, ook wel sociale angststoornis genoemd, is een psychische aandoening. In het DSM-IV is de fobie ingedeeld bij de angststoornissen. Iemand die aan deze stoornis lijdt, heeft angst, grote onzekerheid en verlegenheid voor alledaagse sociale interacties en gebeurtenissen, bijvoorbeeld feestjes, vergaderingen en soms telefoneren of boodschappen doen. Angst voor afwijzing, commentaar, kritiek, pesten en uitlachen. Naast algemene sociale fobie bestaan er specifieke vormen als bloosangst, trilangst, plasangst en (angst om te) stotteren.

Lees meer…